Tag: Inwazja Na Czechosłowację

Powiązane

PRL

1945. O krok od wojny od wojny Polski z Czechosłowacją

Pomimo że po II wojnie światowej zarówno Polska, jak i Czechosłowacja stały się protektoratami imperium sowieckiego, tlący się od wielu lat konflikt o tereny przygraniczne wybuchł z nową siłą. W czerwcu 1945 r. obie strony szykowały się do otwartej wojny.

Dopiero „normalizacja” złamała ducha Czechów i Słowaków

Rozmowa z dr. Łukaszem Kamińskim, historykiem z Uniwersytetu Wrocławskiego, byłym prezesem IPN

Rok 1968: Protesty Polaków przeciw „ohydnej agresji”

Skala i różnorodność form sprzeciwu Polaków wobec inwazji były zaskakująco duże.

Moralna pomoc dla Czechosłowacji od esbeków znad Wisły

Polska bezpieka wysłała do Czechosłowacji starannie dobraną grupę funkcjonariuszy.

„Okupanci. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Okupanci. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.” Instytut Pamięci Narodowej Szczecin, 20–21 sierpnia 2018; Hotel Vulcan, ul. K. Druckiego-Lubeckiego 6A.

Praska Wiosna: Pamięć poza cenzurą

Podziemni wydawcy w PRL przypominali czytelnikom Praską Wiosnę oraz jej zdławienie z udziałem „ludowego" Wojska Polskiego.

Inwazja na Czechosłowację: Polskie strzały na jicińskiej ulicy

Jesteśmy zmuszeni patrzeć na Polaków jak na gwałcicieli i morderców – pisali po tragedii pracownicy jednego z miejscowych zakładów.

Rok 1968 w Czechosłowacji: Praska wiosna nadziei

Przemiany rozpoczęły się w kierownictwie partii, społeczeństwo ożywiało się stopniowo.

Generał Florian Siwicki: Portret okupanta

Jak się zostaje dowódcą armii tłumiącej Praską Wiosnę.

Samospalenie Ryszarda Siwca: Ginę, żeby nie zginęła wolność!

Najbardziej dramatycznym protestem przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację było samospalenie Ryszarda Siwca podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia 8 września 1968 r.