Tag:

Inwazja Na Czechosłowację

Powiązane

PRL

Operacja Dunaj, czyli stłumić Praską Wiosnę

Pięćdziesiąt pięć lat temu wojska Układu Warszawskiego wtargnęły do Czechosłowacji. Celem operacji „Dunaj”, w której uczestniczyli żołnierze polscy było stłumienie Praskiej Wiosny.

1945. O krok od wojny od wojny Polski z Czechosłowacją

Pomimo że po II wojnie światowej zarówno Polska, jak i Czechosłowacja stały się protektoratami imperium sowieckiego, tlący się od wielu lat konflikt o tereny przygraniczne wybuchł z nową siłą. W czerwcu 1945 r. obie strony szykowały się do otwartej wojny.

Dopiero „normalizacja” złamała ducha Czechów i Słowaków

Rozmowa z dr. Łukaszem Kamińskim, historykiem z Uniwersytetu Wrocławskiego, byłym prezesem IPN

Rok 1968: Protesty Polaków przeciw „ohydnej agresji”

Skala i różnorodność form sprzeciwu Polaków wobec inwazji były zaskakująco duże.

Moralna pomoc dla Czechosłowacji od esbeków znad Wisły

Polska bezpieka wysłała do Czechosłowacji starannie dobraną grupę funkcjonariuszy.

Inwazja na Czechosłowację: Polskie strzały na jicińskiej ulicy

Jesteśmy zmuszeni patrzeć na Polaków jak na gwałcicieli i morderców – pisali po tragedii pracownicy jednego z miejscowych zakładów.

84 dni Ludowego Wojska Polskiego w roli sił okupacyjnych

Niesławna interwencja w Czechosłowacji była jedyną operacją zbrojną Ludowego Wojska Polskiego poza granicami kraju.

Rok 1968 w Czechosłowacji: Praska wiosna nadziei

Przemiany rozpoczęły się w kierownictwie partii, społeczeństwo ożywiało się stopniowo.

Samospalenie Ryszarda Siwca: Ginę, żeby nie zginęła wolność!

Najbardziej dramatycznym protestem przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację było samospalenie Ryszarda Siwca podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia 8 września 1968 r.

Rok 1968: Za Pragę nikt umierać nie chciał

Pod osłoną dyplomatycznych gestów „zaniepokojenia", „sprzeciwu" czy nawet „oburzenia" w sojuszu spekulowano, jak można wykorzystać czechosłowacki kryzys.