Tag: wyroby

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – jakie zmiany zaszły ostatnio?

Wprowadzona w połowie 2020 roku nowa matryca stawek VAT wprowadziła pewne zmiany w klasyfikacji oraz oznaczeniach dla towarów i usług. Dla tych pierwszych obowiązująca jest nomenklatura CN, dla drugich PKWiU 2015.