Tag:

faktura

Kara za pełną fakturę do paragonu bez NIP

Podatnik może na żądanie klienta wystawić fakturę do paragonu bez NIP, ale ona także nie może go zawierać.

Firmy przechodzą na e-faktury bez gwarancji od skarbówki

Podatnicy chętnie zamieniają papierowe wersje faktur na cyfrowe, ale boją się o koszty i rozliczenia.

Umowa może być fakturą VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w zakresie możliwości uznania za fakturę umowy zbycia i leasingu zwrotnego, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury.

Księgowanie faktury wystawionej w walucie obcej

Fakturę wystawioną we frankach lub dolarach należy wycenić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie we właściwy sposób zapisać w księgach rachunkowych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury

Na podstawie otrzymywanych ponownie wystawionych faktur podatnicy mogą odliczać podatek od towarów i usług. W przypadkach takich – o ile obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał wcześniej – otrzymanie takiego dokumentu nie wpływa na okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia. Faktura może ulec zniszczeniu lub zaginąć przed otrzymaniem przez nabywcę, wskutek czego prawo do odliczenia powstanie w okresie rozliczeniowym otrzymania duplikatu.

Już niedługo przedsiębiorców czeka fakturowa rewolucja

Od początku tego roku Ministerstwo Finansów prowadzi pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur. Na razie korzystanie z niego jest dobrowolne. To się jednak zmieni i od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązkowe. A to oznacza, że firmy czeka sporo wyzwań w związku z przejściem na powszechne fakturowanie elektroniczne.

Jak przygotować się do elektronicznego fakturowania?

W 2023 r. polskich przedsiębiorców czeka rewolucja związana z przejściem na powszechne fakturowanie elektroniczne. Ministerstwo Finansów prowadzi pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur od początku br.

Cesja praw do lokalu a korekta faktury

Nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej jeśli w wyniku cesji praw do lokalu nie wygasa zawarta umowa.

Faktura ze stawką ,,zw” w rejestrze zakupów VAT

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dokonują różnych zakupów w jej ramach. Większość z nich opodatkowana jest podatkiem VAT. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy są to towary lub usługi korzystające ze zwolnienia z podatku VAT.

Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż, wystawioną po dniu bilansowym

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego spoczywa na kierownictwie jednostki. W przypadkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada na ostatni dzień danego roku, tj. na 31 grudnia. Następnie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca, sprawozdanie takie powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający.