Tag: faktura

Jak przygotować się do elektronicznego fakturowania?

W 2023 r. polskich przedsiębiorców czeka rewolucja związana z przejściem na powszechne fakturowanie elektroniczne. Ministerstwo Finansów prowadzi pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur od początku br.

Cesja praw do lokalu a korekta faktury

Nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej jeśli w wyniku cesji praw do lokalu nie wygasa zawarta umowa.

Faktura ze stawką ,,zw” w rejestrze zakupów VAT

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dokonują różnych zakupów w jej ramach. Większość z nich opodatkowana jest podatkiem VAT. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy są to towary lub usługi korzystające ze zwolnienia z podatku VAT.

Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż, wystawioną po dniu bilansowym

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego spoczywa na kierownictwie jednostki. W przypadkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada na ostatni dzień danego roku, tj. na 31 grudnia. Następnie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca, sprawozdanie takie powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający.

Kiedy można anulować fakturę

Faktura udostępniana klientom w portalu i zarazem przekazywana w formie elektronicznej bądź papierowej jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie jednego zdarzenia gospodarczego. Ponadto, w sytuacji kiedy udostępniona faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego i dokumentuje czynność niedokonaną możliwe jest jej anulowanie.

Faktura zamiast paragonu dla osoby fizycznej?

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady powinna zostać zarejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej.

Rewolucja w fakturowaniu – faktura ustrukturyzowana już od 2023 r.

Za zgodą Komisji Europejskiej już w przyszłym roku faktura ustrukturyzowana będzie obowiązkową formą rozliczeń dla polskich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy szykują się do nowego systemu faktur

Podatnicy VAT powinni zacząć przygotowania do e-faktur już dziś, zanim ich wystawianie będzie za rok obowiązkowe.

Informacja o podstawie zwolnienia z VAT – kiedy nie jest konieczna?

Jednym z elementów weryfikacji otrzymywanych faktur jest sprawdzenie poprawności zastosowanej stawki VAT. W sytuacji otrzymania dokumentu, bez wykazanego podatku, sprawdzana jest podstawa zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Nowy system faktur na razie tylko dla ochotników

Od 1 stycznia można już wystawiać dokumenty sprzedaży według nowego wzoru. Warto go sprawdzić zanim stanie się obowiązkowy dla wszystkich.