Tag:

faktura

Limitu bezgotówkowego przy kosztach nie można obejść przez kilka płatności

Limitu płatności bezgotówkowych, od którego zależy prawo do kosztów nie można obchodzić przez rozbijanie płatności na kilka faktur. Przy ramowej umowie o współpracę, należy do niej przyporządkować wszystkie płatności jako do jednej transakcji.

„Praca na rzecz” to także wystawianie faktury w ramach umowy B2B

Jeżeli ZUS uzna, że pracownik w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje dla swojego pracodawcy tę samą pracę co na etacie (zarzut tzw. pracy na rzecz), przypisze firmie zaległe składki.

Wielkie firmy nie interesują się nowym systemem fakturowania

Duże firmy zdają sobie sprawę z rewolucji, jaką przyniesie KSeF, ale niewiele z nich podjęło już przygotowania organizacyjne – wynika z ankiety kancelarii ID Advisory.

Sąd: Ważne kto wykorzystuje towary

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, obowiązek rozliczenia podatku z faktury wystawionej z tytułu WNT po tym, spoczywa na podatniku, który ma prawo do odliczenia.

Kara za pełną fakturę do paragonu bez NIP

Podatnik może na żądanie klienta wystawić fakturę do paragonu bez NIP, ale ona także nie może go zawierać.

Firmy przechodzą na e-faktury bez gwarancji od skarbówki

Podatnicy chętnie zamieniają papierowe wersje faktur na cyfrowe, ale boją się o koszty i rozliczenia.

Umowa może być fakturą VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w zakresie możliwości uznania za fakturę umowy zbycia i leasingu zwrotnego, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury.

Księgowanie faktury wystawionej w walucie obcej

Fakturę wystawioną we frankach lub dolarach należy wycenić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie we właściwy sposób zapisać w księgach rachunkowych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury

Na podstawie otrzymywanych ponownie wystawionych faktur podatnicy mogą odliczać podatek od towarów i usług. W przypadkach takich – o ile obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał wcześniej – otrzymanie takiego dokumentu nie wpływa na okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia. Faktura może ulec zniszczeniu lub zaginąć przed otrzymaniem przez nabywcę, wskutek czego prawo do odliczenia powstanie w okresie rozliczeniowym otrzymania duplikatu.

Już niedługo przedsiębiorców czeka fakturowa rewolucja

Od początku tego roku Ministerstwo Finansów prowadzi pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur. Na razie korzystanie z niego jest dobrowolne. To się jednak zmieni i od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązkowe. A to oznacza, że firmy czeka sporo wyzwań w związku z przejściem na powszechne fakturowanie elektroniczne.