Tag: pracownik

PracoDawca Zdrowia – więcej niż certyfikat

Korzyści z aktywnej postawy pracodawców są obopólne: pracownik bardziej identyfikuje się z szefem, który o niego dba, a firma, inwestując w zdrowie pracownika, minimalizuje ryzyko strat. Program „PracoDawca Zdrowia” nagradza zaangażowanych pracodawców i zbiera ich historie, które stanowią cenne lekcje dla pozostałych.

Odprawa emerytalna dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Kiedy odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę jest zwolniona z oskładkowania?

Dyson zrywa umowę z malezyjskim dostawcą. Źle traktował pracowników

Producent odkurzaczy zerwał umowę z malezyjską firmą ATA oskarżaną o złe praktyki w zakresie traktowania pracowników.

Przerywany czas pracy - kiedy można go stosować?

Przerywany system pracy, wprowadzany jest w przedsiębiorstwach cechujących się bardzo dużym natężeniem pracy w określonych porach dnia a przez pozostałą cześć dnia zapotrzebowanie na pracę jest bardzo niewielkie lub nie ma go wcale.

Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy z powodu pandemii?

W okresie pandemii COVID-19 pojawiają się przypadki, w których pracownicy odmawiają świadczenia pracy, bo boją się zarażenia koronawirusem. Czy pracownik w obawie przed COVID-19 może odmówić wykonania polecenia pracodawcy?

Niepełnoetatowiec nie pracuje ponad wymiar za darmo

Kodeksowe normy czasu pracy odnoszą się również do osób zatrudnionych na część etatu. W razie przekroczenia tych norm pracownikowi należy się odpowiednia rekompesata.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Czy pracodawca ma możliwość rozwiązania ze mną umowy o pracę po upływie okresu zasiłkowego 182 dni, jeżeli nie przedłożyłem decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego – pyta nasz Czytelnik?

Czy kodeks pracy przewiduje możliwość nieodpłatnych godzin próbnych?

Kodeks Pracy nie posługuje się terminem ,,godzin próbnych’’. W ustawie tej przewidziano natomiast instytucję umowy terminowej zawieranej na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

Mobbing w pracy - jak sobie z nim radzić?

Miejsce pracy powinno być przestrzenią bezpieczną, gdzie pracownicy nie boją się pracować. Pracownik powinien spędzać czas na efektywnym wykonywaniu powierzonych mu zadań, a nie na unikaniu mobbera, który stosuje wobec niego mobbing.

Bezrobocie zniknęło, teraz brakuje rąk do pracy

Dla polskich firm krajowy rynek stał się za mały, zaczęły podbijać świat, a do tego potrzebowały więcej pracowników. To jeden w ważniejszych efektów naszej integracji z Unią Europejską.