Tag: Zielona energia

Powiązane

Energetyka

Neutralność klimatyczna tylko razem z biznesem

Zmiany klimatyczne już dziś wpływają na życie nas wszystkich. Walka z niwelowaniem ich skutków oraz ograniczanie naszego wpływu na ekosystem to największe wyzwania, przed którymi obecnie stoimy.

Wiatrowa flauta doskwiera gigantom

Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen oraz KGHM Polska Miedź apelują o zmiany zapisów ustawy odległościowej z 2016 r. W efekcie jej zapisów nowe farmy wiatrowe mogą być lokowane na terenie oddalonym od najbliższych zabudowań mieszkalnych w odległości nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości samego wiatraka.

Samorządy za zieloną transformacją. Ale na pewnych warunkach

Gminy i powiaty uważają, że możliwa jest tylko sprawiedliwa transformacja energetyczna uwzględniająca specyfikę, poziom rozwoju i strukturę energetyczną poszczególnych państw.

Branża OZE pisze list do Premiera. Chce okresu przejściowego dla fotowoltaiki

Organizacje pozarządowe wraz z branżą fotowoltaiczną apelują o wprowadzenie dwuletniego okresu przejściowego przy zmianie systemu rozliczeń mikroinstalacji fotowoltaicznych. Rząd planuje zastąpić system opustów na rynkowy już od przyszłego roku.

Polska zaapeluje o rewizję lub przesunięcie Fit for 55

W obliczu rosnących cen energii, Polska wzywa do rewizji lub przełożenia daty wejścia w życie pakietu rozwiązań energetyczno – klimatycznych Fit for 55 przedstawionego w lipcu. Apel polskiej strony ma być przedstawiony na czwartkowej Radzie Europejskiej.

Rozbicie dzielnicowe w offshore

Po początkowym procesie harmonijnego rozwoju polskiego offshore wind wkraczamy w nieznane. Pojawiające się nowe alianse firm energetycznych przypominają rozbicie dotychczasowego układu - pisze w analizie Bartłomiej Sawicki, dziennikarz "Rzeczpospolitej" i "Parkietu".

Zmieniające się oblicze bezpieczeństwa energetycznego

Definicja bezpieczeństwa energetycznego zmierza w kierunku dostępu do metali ziem rzadkich, odporności na cyberataki, stabilności systemu produkcyjnego w kontekście zmienności warunków pogodowych - pisze minister klimatu i środowiska.

Policz, zanim zamontujesz panele

Wsparcie z rządowych programów jest coraz mniejsze, a reguły współpracy z dystrybutorami już nie tak korzystne, jak wcześniej. Ale boom na instalacje PV trwa. Warto dobrać wielkość instalacji do rzeczywistych potrzeb gospodarstwa.

Goldman Sachs: zielona transformacja nie podbije rachunków za prąd. Wręcz przeciwnie

Czy odchodzenie od węgla i zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii będzie systematycznie podbijać rachunki za prąd? Wręcz przeciwnie, zapewni tanią energię na kilka dekad – wynika z prognoz Goldmana Sachsa.

Największy w Unii kontrakt na turbiny wiatrowe

Siemens zawarł z hiszpańską Iberdrola 5-letnią umowę o wartości 833 mln funtów na dostawę i serwisowanie u wschodnich wybrzeży Angii turbin wiatrowych fermy East Anglia ONE grupy Scottish Power