Tag:

Działki Rolne

Powiązane

Działki

Zmiana lasu w użytek rolny to wyjątek

To właściciel lasu musi wykazać spełnienie przesłanek warunkujących jego zmianę w użytek rolny. Organy administracji nie mogą go w tym zastępować.

Odrolnienie działki rolnej na cele budowlane. Piętnaście najważniejszych pytań

Odrolnienie działki to skomplikowany proces. Aby wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej zostało przeprowadzone prawidłowo, warto odpowiedzieć sobie na szereg istotnych pytań. Jak, gdzie, kiedy i kto może odrolnić grunt?

Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej

Niekiedy budowa domu wiąże się ze zmianą przeznaczenia gruntu. W tym celu należy uzyskać pozytywną decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej i leśnej.

Przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego nieruchomość rolną w spółkę kapitałową

Jeśli elementem przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) jest nieruchomość rolna, należy w procesie przekształcenia uwzględnić przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ich naruszenie może prowadzić do nieważności nabycia nieruchomości.

Nowe warunki zasiadywania nieruchomości rolnej

Zasiedzieć nieruchomość rolną może – co do zasady – tylko rolnik indywidualny, a powierzchnia jego gospodarstwa razem z zasiedzianą nieruchomością nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych.

Nowe restrykcje w transakcjach na udziałach i akcjach spółek

Jeśli spółka zależna jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha – zbycie udziałów lub akcji w spółce dominującej będzie ograniczone prawem pierwokupu, choć nie zawsze...

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – nowe zasady

Decyzja o warunkach zabudowy, poza wyjątkami, będzie mogła być wydana wyłącznie na obszarach uzupełnienia zabudowy wskazanych w planie ogólnym. Jej wydanie nie będzie uzależnione od spełnienia wymogu kontynuacji funkcji w ramach zasady dobrego sąsiedztwa. Decyzja wygaśnie po upływie 5 lat, od kiedy stała się prawomocna.

Nieruchomości rolne po zmianach

Październikowa nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczyła – w pewnym zakresie – reglamentację obrotu nieruchomościami rolnymi. Zmiany budzą jednak szereg wątpliwości.

Bez ostrzeżenia wstrzymano na lata budowy domów w Polsce

Właściciele działek rolnych nie mogą ich przekształcić na cele mieszkaniowe.

Fiskus prawie w każdym rolniku doszuka się handlowca

To, że ktoś jest czynnym podatnikiem VAT i przed wycofaniem gruntu z produkcji rolnej, służył on do niej wykorzystywana, nie czyni go też podatnikiem od sprzedaży wydzielonych w ten sposób działek.