Tag: Syndycy

Postanowienie statutu SKOK i strata bilansowa nie wystarczą - uchwała SN

Wobec narastających sporów i rozbieżnych rozstrzygnięć sądowych konieczna okazała się uchwała Sądu Najwyższego, która rozstrzygnęła o konieczności powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie kasy oszędnościowo-kredytowej, aby doszło do podwyższonej odpowiedzialności członków kasy.

Zasady spółdzielcze nie dla syndyków

Środowisko spółdzielcze z uznaniem przyjęło wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III CZP 42/19). Przedstawione w nim stanowisko w pełni zgadza się za podstawowymi i uznanymi na całym świecie zasadami spółdzielczości jakie stanowią demokratyczna kontrola oraz ekonomiczne uczestnictwo członków spółdzielni.

Syndycy lepiej dobrani i kontrolowani od 1 stycznia 2020 r.

Upadłości firm i konsumentów mają prowadzić zweryfikowani i nadzorowani specjaliści.

Upadłość wymaga fachowców - rozmowa z sędzią Cezarym Zalewskim

Słabym punktem jest brak doświadczonej kadry w sądach – mówi Cezary Zalewski, sędzia, były szef warszawskiego sądu upadłościowego.

Ustawa o doradcach restrukturyzacyjnych - prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację

Nadzór nad licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi będą sprawowały nie tylko sądy i sędziowie-komisarze, ale również Minister Sprawiedliwości - przewiduje nowelizacja, którą podpisał dziś prezydent.

Syndyk zawiódł sąd - minister musi go odwołać bez badania sprawy - wyrok WSA

Minister sprawiedliwości nie może badać zasadności postanowień sądu o odwołaniu z funkcji syndyka.

Tylko kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni będą syndykami

Tylko kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni będą mogli pełnić obowiązki syndyków, nadzorców i zarządców w upadłości czy restrukturyzacji.

Syndyk upadłości zawieszony za prokuratorskie zarzuty - wyrok NSA

Prokuratorskie zarzuty spowodowały zawieszenie uprawnień syndyka.

Doradcy restrukturyzacyjni: bez specjalizacji może być trudniej

Doradcy restrukturyzacyjni swój kieliszek szampana wypili 1 stycznia tego roku.

Sąd: prokurator może wziąć udział w sprawie, w której wnioskodawcą jest Prokurator Generalny

Prokurator może zostać dopuszczony do udziału w sprawie, w której wnioskodawcą jest Minister Sprawiedliwości, będący jednocześnie Prokuratorem Generalnym - uznał Sąd Okręgowy w Szczecinie.