Tag: Pozwolenia

Jedno postępowanie w sprawie samowoli budowlanej w odniesieniu do kilku obiektów?

Zgodnie z art. 62 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony. Ocena co do możliwości zastosowania art. 62 K.p.a. należy w konkretnym przypadku do organu prowadzącego postępowanie.

Jaki jest stan cyfryzacji procedur budowlanych

Poziom usług cyfrowych w administracji publicznej jest mocno zróżnicowany i bez problemu można znaleźć miejsca, gdzie jest jeszcze wiele do zrobienia. Tak jest na przykład w budownictwie.

Bez wyczerpania odpowiedniej ścieżki nic nie będzie z zaskarżenia

Odmowa wydania europejskiej karty broni palnej wymaga wydania decyzji.

Dwa tryby na przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego

Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze decyzji. Należy jednak pamiętać, że dopiero na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej następuje przejście praw i obowiązków z takiego pozwolenia z jednego podmiotu na inny podmiot.

Pozwolenie na budowę można przenieść

W toku realizacji inwestycji budowlanej może dość do zmiany inwestora choćby w wyniku zawarcia umowy sprzedaży obejmującej nieruchomość wraz z powstającym obiektem budowlanym.

D. Chlastawa: Rozbrojony naród nie może się bronić

Broń jest takim samym narzędziem, jak każde inne, np. nóż, który można użyć do krojenia chleba ale można go też użyć do dźgnięcia kogoś. Większość ludzi ma w domu nóż ale z tego powodu nie lata i nie morduje sąsiadów czy przypadkowo spotkanych ludzi na ulicy, którzy krzywo na nich spojrzeli. Pistolet sam nikogo nie zastrzeli - mówił w programie „Rzecz o prawie” Dariusz Chlastawa, kolekcjoner broni, pasjonat strzelectwa.

Nieważność planu może mieć skutki dla wydanych decyzji

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy o planie miejscowym oznacza wyeliminowanie z obrotu prawnego tylko tej konkretnej uchwały. Nie ma możliwości przymuszenia rady gminy do ponownego uchwalenia planu.

Pozwolenie wodnoprawne – zmiany w przepisach

Dostawcy ścieków przemysłowych ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będą mogli od 10 września 2021 r. dołączyć do wniosku umowę o odprowadzanie ścieków zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

Pozwolenia na budowę jednak zostaną

Sprawy wdrażania nowych planów miejscowych potrafią trwać dziesięć lat i dłużej - pisze Ludomir Jastrzębski, pełnomocnik Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości.

W 2013 r. wydano 25 zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE Mielec

Agencja Rozwoju Przemysłu w ubiegłym roku wydała 25 zezwoleń dla inwestorów na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Mielcu (Podkarpackie). Dzięki inwestycjom ma powstać ponad tysiąc miejsc pracy.