Tag:

Terminy

Powiązane

Kadry

NSA: samo powołanie się na zaburzenia przez leki terminu nie przywróci

Zaburzenia świadomości wywołane lekami mogą usprawiedliwiać przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, ale trzeba to chociaż uprawdopodobnić.

Zamrożenie terminów nie wydłużyło przedawnienia. Ważna uchwała NSA

Zamrożenie terminów w szczycie pandemii nie dotyczyło biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Fiskus zatem nie dostał więcej czasu na ściganie podatników i wydawanie im decyzji – uznał 7-osobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zła kondycja firmy zwolni z wpłaty na fundusz socjalny

Również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może zdecydować, że nie przeleje odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli spełni ustawowe warunki.

Nowy termin składania wniosku o refundację składek dla przedsiębiorców

Z uwagi na zmianę terminu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zmienił się również termin składania druku Wn-U-G. Szczególne zasady dotyczą wniosków za styczeń 2022 r.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o nowych terminach rozliczeń z ZUS

Prowadzący działalność muszą też zwrócić uwagę na zmienione druki, w których podadzą informacje o opodatkowaniu.

Polski Ład: nowe terminy dla firm

W 2022 r. zmieniają się zasady składania dokumentów i opłacania składek.

Czy umowa na okres próbny może zakończyć się w dzień wolny od pracy?

Przy ustalaniu okresów zatrudnienia pracowniczego terminy liczy się w sposób potoczny. Data ustania stosunku pracy może przy tym wypaść również w dzień wolny od pracy.

Termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia biegnie dopiero po zbadaniu całego procederu

Jeżeli naruszenie ma charakter ciągły i składa się na nie szereg zdarzeń, miesięczny termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia biegnie od momentu, w którym pracodawca powziął przekonanie, że taki proceder ma charakter ciężkiego naruszenia obowiązków. Nie ma znaczenia, kiedy dowiedział się o pojedynczych naruszeniach składających się na ten proceder, jeżeli te odrębne naruszenia nie uzasadniają rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę: kiedy rozpoczyna bieg miesięczny termin

W przypadku ciągłego naruszania podstawowych obowiązków pracowniczych dopuszczalne jest uznanie, że miesięczny termin do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z art. 52 § 2 k.p. rozpoczyna bieg od ostatniego zdarzenia zakwalifikowanego jako zachowanie ciągłe.

Prawo do urlopu dodatkowego przedawnia się po trzech latach

Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych