Tag: Przejęcie Pracowników

Powiązane

Kadry

Swobody zatrudnienia nie wolno ograniczyć za plecami pracownika

Klauzula w umowie o współpracy przedsiębiorców, całkowicie zakazująca zatrudniania pracowników kontrahenta, jest nieważna. Naruszenie takiego postanowienia nie rodzi żadnych skutków prawnych.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przejście zakładu pracy

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa może być jednoznaczne z przejściem części zakładu pracy. Na obu pracodawcach ciążą wówczas określone obowiązki.

Odszkodowanie za wygaśnięcie umowy po śmierci pracodawcy, a przejęcie firmy

Śmierć pracodawcy powoduje wygaśnięcie zawartych przez niego umów o pracę oraz powstanie po stronie pracowników prawa do odszkodowania. Nie ma to jednak miejsca, gdy dojdzie do przejęcia firmy.

Przejęcie zakładu pracy i pracowników: po transferze nie wolno zmienić umowy na terminową

Dokonana po przejęciu zakładu pracy i pracowników zmiana umowy o pracę z bezterminowej na zawartą na czas określony jest prawnie niedopuszczalna – uznał Sąd Najwyższy.

Przejęcie części zakładu pracy - co z programem emerytalnym

Przejmując część zakładu pracy pracodawca może przejąć z pracownikami ich program emerytalny. W konsekwencji może być zmuszony prowadzić dwa programy oszczędzania, w tym pracowniczy plan kapitałowy.

Podział zakładu pracy może doprowadzić do rozbicia umowy o pracę na kilka niepełnych etatów

Podział zakładu pracy może doprowadzić do tego, że pracownik będzie zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w kilku przedsiębiorstwach.

Odejście z firmy po jej przejęciu czasem z odprawą

Rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia zakładu pracy nie można zrównać z rozwiązaniem go z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie oznacza to jednak automatycznie wykluczenia prawa do odprawy w razie zastosowania pierwszego trybu.

Przejście zakładu pracy i przejęcie pracowników: decydują fakty, a nie wola stron

Ustalenie, czy rzeczywiście doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części, bywa przedmiotem licznych sporów. Szczególnie gdy transfer obejmuje tylko część zadań i nie dotyczy składników majątkowych.

Małżonek łatwo przejmie firmę - interpretacja podatkowa

Podatniczka prowadząca sklep odliczy koszt otrzymanych od męża towarów handlowych, które ten nabył do własnej działalności.

Umowy outsourcingu pracowniczego i przejścia zakładu pracy - orzecznictwo SN

Na płaszczyźnie materialnoprawnej korzystanie z pracowników firmy zewnętrznej do wykonywania określonych usług jest – zdaniem SN – przedsięwzięciem polegająceym na wydzieleniu ze struktury przedsiębiorstwa macierzystego określonych funkcji (czynności) i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom.