Tag: Obowiązki Pracodawcy

Powiązane

Kadry

Każda firma będzie musiała chronić sygnalistów

Przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 249 osób muszą mieć wewnętrzne kanały zgłoszeń nadużyć prawa już od 17 grudnia br. Ale ochronę sygnalistów muszą zapewnić od tego dnia również mniejsi pracodawcy.

Pracodawca odpowie za przemilczenie zagrożeń dla pracownika

Za brak pełnej informacji o ryzykach związanych z wykonywaną pracą zawodową pracodawca może ponieść odpowiedzialność zarówno wykroczeniową, jak i cywilnoprawną.

Firmy muszą zwiększyć ochronę przed przemocą w pracy

Polskie prawo odbiega od standardów wyznaczonych przez konwencję MOP dotyczącą eliminacji przemocy i molestowania w pracy. Pracodawcy powinni dostosować do niej swoje regulacje, nie czekając na jej ratyfikację.

Urząd podważy naciągany kontrakt z własnym pracownikiem

Pracownikowi nie można powierzyć na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania mieszczącego się w rodzaju wykonywanej przez niego pracy, nawet gdy wykracza poza zakres jego obowiązków.

Jakub Sewerynik: Luksemburg inaczej niż Strasburg o symbolach religijnych

Zakaz noszenia widocznych symboli religijnych, w tym ubioru, w miejscu pracy nie stanowi dyskryminacji – uznał niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zawieszenie funduszu socjalnego także bez związku z COVID-19

Przepisy nie uzależniają możliwości zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania zfśs od powiązania spadku obrotów gospodarczych lub wzrostu obciążenia funduszu płac z Covid-19.

ZFŚS: czas na drugą ratę odpisów socjalnych

Opóźnienie w przelaniu kolejnej transzy środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie wiąże się z obowiązkiem doliczenia odsetek. Pracodawca naraża się jednak na grzywnę do 5000 zł.

Brak faktycznej gotowości do pracy wyklucza prawo do wynagrodzenia

Jednorazowe zgłoszenie pracodawcy gotowości do podjęcia pracy może świadczyć o tym, że pracownik tak naprawdę nie chciał jej podjąć. Może to przesądzić o niezasadności jego roszczenia.

Godność pracownika jest dobrze wyceniana

Gdy pracodawca naruszy godność pracownika, ten może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i domagać się odszkodowania. Przysługują mu także roszczenia cywilne, w tym żądanie przeprosin oraz zapłaty zadośćuczynienia.

Szef powinien uważać z żartami - odpowiedzialność za przekroczenie granic i naruszenie godności osobistej podwładnego

Nawet niewinna uwaga czy komplement przełożonego mogą zostać odebrane jako przekroczenie granic i naruszenie godności osobistej podwładnego. Takie zachowanie, nawet jednorazowe, może się skończyć dyscyplinarką.