Tag:

Obowiązki Pracodawcy

Powiązane

Kadry

Psychopata niszczy firmę od środka

Jeżeli organizacja zignoruje sygnały nadużyć i nie włączy działań zaradczych, może to spowodować trwały odpływ kadr, negatywny PR oraz niezagospodarowane wakaty.

Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać

Dostosowanie miejsc pracy do nowych wymogów BHP to dla pracodawcy wyzwanie, zwłaszcza gdy wykonujemy obowiązki w domu. A w przypadku pracujących hybrydowo – być może podwójny koszt.

Brak ukraińskiego paszportu: czy można dalej pracować w Polsce?

Zawieszenie wydawania paszportów Ukraińcom w wieku poborowym przebywających poza swoim krajem bezpośrednio przełoży się także na perspektywy ich legalnego pobytu i możliwości pracy w Polsce.

Małgorzata Kurzynoga, Krzysztof Kurosz: Od kiedy liczyć przedawnienie?

Efektywna ochrona równości wynagrodzeń powinna uzależniać bieg przedawnienia od tego, czy pracownik uświadomił sobie dyskryminację.

Joanna Kalinowska: Ekran mniej groźny przy pracy na część etatu

Nowe obowiązki BHP na stanowiskach pracy z komputerami nie dotyczą pracujących przy nich krócej niż cztery godziny dziennie.

Utrata zaufania to nie jest uniwersalny sposób na pozbycie się pracownika

Podanie utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę jest wystarczające do zachowania wymogów formalnych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że ta przyczyna jest prawdziwa i rzeczywista.

Kolejni świadczeniobiorcy muszą rozliczyć się z zarobków

Osoby dorabiające do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, a także ich pracodawcy, mają obowiązek zaraportować ZUS do 31 maja wysokość przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy, tj. za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Kiedy ZUS może zobowiązać świadczeniobiorcę do zwrotu?

Spóźniona dyscyplinarka może się obronić

Zwolnienie natychmiastowe będzie zgodne z prawem, mimo że pracodawca przekroczy termin na doręczenie pracownikowi oświadczenia w tej sprawie, jeśli przekroczenie to będzie nieznaczne, a pracodawca mu nie zawinił.

Do 17 maja 2024 r. stanowiska z monitorami trzeba doposażyć

Mija właśnie okres, jaki mieli pracodawcy na dostosowanie utworzonych przed 17 listopada 2023 r. stanowisk pracy do nowych przepisów BHP, w tym na ich wyposażenie w odpowiedni sprzęt. Jakie nowe obowiązki te zmiany nakładają na pracodawcę?

Oferta rozstania może się zdezaktualizować

Jeśli wniosek pracownika o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie określa terminu na odpowiedź, zwłoka w jego akceptacji i poinformowaniu drugiej strony może spowodować, że do zawarcia porozumienia nie dojdzie.