Tag: WTT

Dostawy łańcuchowe w ramach „quick fixes”

Celem nowelizacji miało być wyeliminowanie niejasności co do łańcuchowego charakteru transakcji w sytuacji, gdy za transport odpowiada podmiot pośredniczący. Obecne brzmienie przepisów powinno ujednolicić praktykę i usunąć wątpliwości.

VAT: Transakcja trójstronna może być rozliczona w sposób uproszczony

Sprzedaż towarów między podatnikami VAT z różnych krajów UE może być przeprowadzona w taki sposób, aby podmiot drugi w kolejności nie musiał rejestrować się do celów VAT w innym państwie członkowskim.

WDT: wyłudzenie towaru i brak zapłaty nie zwalniają z obowiązku rozliczenia VAT

Polski przedsiębiorca, który przeprowadza transakcje wewnątrzwspólnotowe, powinien dochować należytej staranności w celu upewnienia się, że wykonywana przez niego czynność nie prowadzi do udziału w oszustwie podatkowym.

Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona

Drugi w kolejności podatnik VAT, który chce skorzystać z procedury uproszczonej, ma obowiązek wystawić dla ostatniego w łańcuchu kontrahenta dokument sprzedaży zawierający szczególne dane.

WNT - procedura uproszczona: co zaznaczyć w deklaracji VAT-7 oraz informacji VAT-UE

Drugi w kolejności podatnik w procedurze uproszczonej jest obowiązany wykazać dane o transakcjach odpowiednio w deklaracji podatkowej oraz informacjach podsumowujących.

Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - jak najkorzystniej rozliczać

Gdy polska spółka uczestniczy w transakcjach z partnerami z innych krajów UE, najbardziej dla niej opłacalnym rozwiązaniem jest stosowanie procedury uproszczonej. Od takich dostaw nie uiści wtedy VAT w Polsce.

WNT: jak uwolnić się od obowiązku zapłaty podatku w Polsce

Nabywca może udowodnić, że WNT zostało uznane za opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu, ze względu na zastosowanie procedury uproszczonej.

Procedura uproszczona sposobem optymalizacji

W wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych można uniknąć rejestracji drugiego podmiotu w łańcuchu jako podatnika VAT w państwie zakończenia dostawy. Ciężar rozliczenia podatku spoczywa wtedy na końcowym nabywcy w jego kraju.

Trybunał Sprawiedliwości UE zmusza do lepszego traktowania uczciwych podatników

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE powinien zmienić nastawienie organów skarbowych do uczciwych podatników.

Jak są rozliczane transakcje trójstronne

Krajowy podatnik, który nabywa towary od kontrahenta z innego państwa UE, a następnie sprzedaje je trzeciemu odbiorcy (również ze Wspólnoty), ma ograniczone obowiązki wobec fiskusa związane z tą operacją.