Eryk Łon

Eryk Łon

Eryk Łon: Czy można wrócić do obniżek stóp

Warto rozważyć zaangażowanie NBP zarówno na rynku obligacji korporacyjnych, jak i na rynku akcji.