Elżbieta Lis

Ulga B+R. Co można zyskać i jak skorzystać?

Ulga badawczo–rozwojowa na stałe zagościła w naszym porządku prawnym. Praktyka pokazała jednak, że przepisy jej dotyczące przysparzają mnóstwo problemów interpretacyjnych, prowadzących do licznych sporów z organami publicznymi.

Nowe unijne przepisy o dokumentowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

Zastosowanie zerowej stawki VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych będzie możliwe po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu określonego w zamkniętym katalogu zawartym w rozporządzeniu unijnym.

Nowe prawo 2019: co się zmieni w podatkach

Zmiany w przepisach często wynikają z dyrektyw wspólnotowych, a nie inwencji naszego ustawodawcy, chociaż nie zawsze tak jest – twierdzi doradca podatkowy, partner w KSP Legal & Tax Advice.

Kto rozliczy VAT w transakcji łańcuchowej

Gdy transakcja, w której bierze udział kilka podmiotów, jest związana z importem towarów, konsekwencje podatkowe mogą się zmieniać w zależności od tego, która z firm dokonuje odprawy celnej.

VAT przy wniesieniu aportu

Nominalna wartość udziałów spółki prawa handlowego otrzymanych za wkład niepieniężny jest należnością brutto, od której podstawa opodatkowania VAT powinna być obliczona metodą „w stu". Strony mogą jednak postanowić inaczej.

Można odliczyć VAT mimo oszustwa podatkowego

Jeżeli przedsiębiorca nie wiedział i nie mógł się dowiedzieć, że bierze udział w oszustwie podatkowym, to nie można pozbawić go prawa do uwzględnienia w rozliczeniach daniny wykazanej przez zbywcę w dokumencie sprzedaży.