Kuba Lewandowski

Kuba Lewandowski

Transgraniczna praca zdalna z ułatwieniami

Od lipca br. osoba pracująca zdalnie z innego kraju może nadal podlegać pod system ubezpieczeń społecznych państwa, gdzie siedzibę ma pracodawca. Do 30 czerwca 2024 r. może też uzyskać na to zgodę za okres do 12 miesięcy wstecz.

Nowe prawo: Czy ograniczenie ulgi abolicyjnej zmniejszy liczbę pracowników mobilnych

Zobowiązania podatkowe marynarzy i pracowników branży offshore znacznie wzrosną, co może prowadzić do pogorszenia ich sytuacji finansowej, a nawet nieopłacalności wykonywania pracy za granicą. Kuba Lewandowski Anna Koperska

Opodatkowanie marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów – fakty i mity (część IV)

Głównym celem Konwencji MLI jest przeciwdziałanie międzynarodowym optymalizacjom podatkowym. Wprowadza ona zmiany do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych pomiędzy krajami będącymi jej sygnatariuszami.

Opodatkowanie marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów – fakty i mity (część III)

W zależności od regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisanych przez Polskę, marynarze muszą rozliczać swoje dochody z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją lub zaliczenia proporcjonalnego.

Opodatkowanie marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów – fakty i mity (część druga)

Dochód z pracy najemnej wykonywanej na statku morskim, który nie jest eksploatowany w transporcie międzynarodowym lub na platformie wiertniczej, może podlegać opodatkowaniu w kraju, na terytorium którego praca jest wykonywana.

Opodatkowanie marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów – fakty i mity

Około 60 tys. polskich obywateli wykonuje obecnie zawód marynarza, będąc zatrudnionym u zagranicznych armatorów. To największa grupa zawodowa pracującą poza granicami Polski i osiągającą dochody zagraniczne.

Przychody z najmu - jak je rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT

Podatnicy, którzy zarabiają na wynajmie nieruchomości, muszą z tego tytułu zapłacić daninę. Jeśli nie wybrali opodatkowania ryczałtem, mają czas do końca kwietnia, aby rozliczyć się z fiskusem za ubiegły rok.