Wojciech Kukuła

Ekspert ClientEarth: Czas na zmianę polityki dotyczącej aktywów węglowych

Wraz z nowym ministrem aktywów państwowych pojawiła się szansa na rozwiązanie problemów energetyki węglowej i górnictwa. Potrzebny jest nowy plan uwzględniający realia rynkowe, obowiązujące prawo oraz zapewniający osłony dla górników.

Raport Instratu i ClientEarth: plan restrukturyzacji elektroenergetyki do gruntownej poprawki

Instrat i ClientEarth poddały analizie planowaną konsolidację Grup PGE, Enea i Tauron oraz wydzielenie aktywów węglowych do nowopowstałej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Autorzy i autorki raportu negatywnie ocenili zbyt wolne tempo odchodzenia od węgla w elektroenergetyce oraz aspekt ekonomiczny planu restrukturyzacji, prognozując jednocześnie szereg przeszkód prawnych dla jego realizacji.

Co uratuje energetykę?

Stworzenie państwowej spółki skupiającej nierentowne aktywa ma sens, jeśli rząd postawi na rozwój OZE – piszą Marcin Stoczkiewicz i Wojciech Kukuła, eksperci ClientEarth.

Odnawialne problemy prosumentów

Z powodu braku kluczowych przepisów uchwalona rok temu ustawa o odnawialnych źródłach energii jest legislacyjną wydmuszką.