Marta Kowalczuk-Kędzierska

Jak wykazać używanie i renomę znaku towarowego?

W przypadku niewykazania, na zarzut strony przeciwnej, rzeczywistego używania znaku towarowego, konkurencyjne znaki mogą uzyskać prawo ochronne i swobodnie, zgodnie z prawem, funkcjonować na rynku. Warto więc wcześniej zadbać o dowody na używanie znaku. Dotyczy to w szczególności branży dóbr szybko zbywalnych.

Nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w praktyce

Nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności z art. 777 k.p.c. powinno być formalnością, choć w praktyce sądy często odmawiają. Dlaczego?

Projektowana nowela z korzyścią dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni

26 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało informacje o Projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali (zwany dalej „projektem”). Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III/IV kwartał 2021 r.

Tarcza 5.0 – chaosu w egzekucji ciąg dalszy

Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej nie wprowadziła de facto żadnych zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego. Ustawodawca działa doraźnie, a skutki pozornej ochrony ponoszą dłużnicy i wierzyciele.