Grzegorz Kołodko

Grzegorz Kołodko

publicysta ekonomiczny

Grzegorz W. Kołodko: Dokąd zmierza gospodarka?

Ludzkość stoi w obliczu epokowych wyzwań. Sprostanie im wymusza zmiany stylu życia, z czym skorelowane musi być odmienne niż dotychczas funkcjonowanie gospodarki. To wszystko zaś determinuje konieczność zredefiniowania celu gospodarowania.

Grzegorz W. Kołodko: Dokąd zmierza ekonomia?

Trzonem ekonomii pozostaje badanie sprzeczności interesów ekonomicznych i proponowanie sposobów ich rozwiązywania. Tam, gdzie nie ma sprzeczności interesów, tam nie ma ekonomii – pisze Grzegorz W. Kołodko, były wicepremier i minister finansów.

Grzegorz W. Kołodko: G7 – między megalomanią a odpowiedzialnością

Gospodarki G7 wytwarzają zaledwie 30 proc. światowej produkcji. Mniej niż kraje BRIC

Grzegorz W. Kołodko: Polski bałagan, czyli manifest populistyczny

To dobrze, że partyjni przywódcy stojący u sterów władzy też już mają dosyć bałaganu, do którego wraz z poprzednikami sami nieźle się przyczynili, i zapragnęli więcej porządku w sprawach publicznych, ogłaszając Polski Ład.

Grzegorz W. Kołodko: Inflacja tłumiona 3.0. Drogi wyjścia

Trzeba tonować oczekiwania inflacyjne ludności, zachęcać ją do trwałego oszczędzania, a przedsiębiorców – do inwestowania w sferze produkcyjnej, także poprzez zwiększanie komplementarnych inwestycji publicznych.

Grzegorz W. Kołodko: Inflacja tłumiona 3.0. Czy wiemy, co się dzieje?

Czy czeka nas w Polsce i na świecie istotne przyspieszenie procesów inflacyjnych? Podczas gdy jedni tego się obawiają, czy wręcz zapowiadają kolejny kataklizm, inni odwrotnie – ścigają się w minimalistycznych prognozach wzrostu cen.

Grzegorz W. Kołodko: Wielki błąd, który popłaca

Michaił Gorbaczow pomylił się niczym Kolumb. O co innego mu chodziło, a co innego z tego później wyniknęło. Nie tylko dobre rzeczy, ale dzięki niemu tych dobrych wokół nas jest więcej – pisze ekonomista, były wicepremier i minister finansów o kończącym wkrótce 90 lat ostatnim przywódcy ZSRR.

Grzegorz W. Kołodko: Co jest grane

Świat będzie się stawał wielobiegunowy, dlatego dyplomacja i rozumna strategia rozwoju społeczno-gospodarczego wykorzystująca postęp naukowo-techniczny znaczyć będą więcej niż siła militarna.

Grzegorz W. Kołodko: Teoria wszystkiego nie istnieje

O dobrobycie nadal decyduje wartość wyprodukowanych dóbr i świadczonych usług – o czym z kolei przesądza wydajność pracy i efektywność kapitału – a nie ilość wyemitowanego pieniądza.

Grzegorz W. Kołodko: Wejście smoka – otwarcie na Chiny czy sinofobia?

Gdy kapitał duński albo niemiecki dopływa na Słowację albo do Polski, są to pożądane bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a gdy kapitał chiński dopływa do Hiszpanii albo Szwecji, jest to „wykupywanie europejskich firm"? – pyta ekonomista.