Urszula Kłosiewicz-Górecka

Urszula Kłosiewicz-Górecka: Jakie są plany firm handlowych na 2021 r.

Początek roku sprzyja podsumowaniom i przygotowywaniu planów na kolejny rok. Pandemia Covid-19 doprowadziła w 2020 r. do głębokich zmian w funkcjonowaniu handlu.

Jak pandemia zmieniła nasze wynagrodzenia?

Aż do 2020 r. w Polsce z roku na rok rosło przeciętne wynagrodzenie. Jednocześnie zmniejszała się stopa bezrobocia, a rynek pracodawcy stopniowo zmieniał się w rynek pracownika. Pandemia COVID-19 odwróciła ten trend. Pogorszyła się kondycja finansowa wielu firm, a to znacząco utrudniło realizację ewentualnych planów podwyżek wynagrodzeń.

Nowe czy stare dylematy rynku pracy w Polsce?

W 2019 r. w Polsce mieliśmy rynek pracownika. Pandemia wywróciła ten rynek do góry nogami, ale teraz firmy coraz mniej myślą o zwolnieniach.

Jak pandemia zmieniła nastroje przedsiębiorców?

W Polsce w 2019 r. nastroje przedsiębiorców prezentowały się raczej optymistycznie. Niestety teraz króluje pesymizm.

Pandemia wymusiła zmiany w modelach biznesu firm handlowych

Koronawirus to największe wyzwanie, z jakim przyszło się mierzyć branży handlowej w ciągu ostatnich lat.

Jak firmy mają zdobywać klientów w czasie pandemii?

Przedsiębiorcy dostosowując się do „nowych” warunków, często „na nowo” zaczynają budować relacje z klientami i oferować im „nową” wartość.

COVID-19 tworzy kolejne bariery funkcjonowania przedsiębiorstw

Nagle wiele reguł w grze biznesowej zmieniło się i nie ma jasnych prognoz gospodarczych. Planowanie i szacowanie ryzyka w firmach stało się znacząco trudniejsze.

Technologie pomagają w działalności firm w czasach pandemii

Praca zdalna, która wcześniej była jedną z zachęt oferowanych przez potencjalnego pracodawcę, jest obecnie stosowana w odniesieniu do wszystkich prac, które mogą być wykonywane przez pracownika w jego domu.

Pracownicy – bariera czy szansa sektora MMSP w dobie pandemii?

Pandemia COVID-19 tylko uwypukliła nierozwiązywane przez lata problemy dotyczące elastycznych form zatrudnienia, samozatrudnienia czy pracy dorywczej na tzw. umowach śmieciowych.

Gdzie oczekiwać największych zmian w działaniu MŚP

Pandemia oznacza dla sektora małych i średnich firm sporo zmian i to w wielu aspektach działania choćby w kwestiach bezpieczeństwa i komunikacji z klientami.