Michał Jakubowski

Przedsiębiorcy w poszukiwaniu pracowników

Przyciągnięcie wartościowego pracownika stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców. Zaobserwować to można przede wszystkim w sektorze małych i średnich firm. Z raportu Nationale-Nederlanden „Sektor MŚP w obliczu rotacji pracowników" wynika, że pracodawcy nadal uważają, że najlepszą motywacją do pracy są pieniądze. Tymczasem coraz więcej pracowników ceni benefity pozapłacowe.

Renta rodzinna zwalnia ze składek ZUS z biznesu

Przedsiębiorca pobierający świadczenie po zmarłym członku rodziny musi z tytułu biznesu opłacać jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Jednak brak opłat na ubezpieczenie społeczne to luka w stażu emerytalnym.

Zlecenie na macierzyńskim tańsze niż na wychowawczym

Umowa cywilnoprawna zawarta z własną pracownicą, która dopiero co urodziła dziecko, podlega jedynie składce zdrowotnej. Jeśli kontrakt trwa kilka dni w każdym miesiącu, trzeba go na nowo zgłaszać i wyrejestrowywać z ZUS

ZUS może uznać bezumowną pomoc członka rodziny przy prowadzeniu biznesu za współpracę

ZUS może uznać bezumowną pomoc członka rodziny przy prowadzeniu biznesu za współpracę. Składki nie obciążają przychodu z pracy ucznia lub studenta przyjętego na zlecenie. Umowa cywilna nie powinna być nieodpłatna, bo podważy ją organ rentowy

Jak naliczać ZUS za osoby na urlopie wychowawczym

Pracodawca nie musi opłacać składek za rodzica, który korzysta z bezpłatnej przerwy w przychodzeniu do pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Rolą firmy jest jednak rozliczenie tych danin. Aby to prawidłowo zrobić, trzeba znać nie tylko reguły naliczania zasiłków, ale też obowiązujące od nich odstępstwa

Czy obowiązuje dodatkowa składka od zlecenia przy pensji niższej niż minimalna

To, że zleceniobiorca otrzymał w danym miesiącu pensję niższą niż stawka minimalnego wynagrodzenia, nie zawsze oznacza, że nie trzeba za niego naliczyć opłaty na Fundusz Pracy

Przesunięcie wynagrodzenia nie zwolni ze składki na Fundusz Pracy

Za pracownika z wynagrodzeniem miesięcznym równym lub wyższym od minimalnego reguluje się składkę na Fundusz Pracy także za miesiąc, gdy z różnych powodów jego pensja okazała się niższa od tego progu.

Składki ZUS za osobę współpracującą i dorabiającą na zleceniu

Za osoby współpracujące nie można opłacać składek na preferencyjnych zasadach. Jednocześnie mogą się z nich zwolnić, podejmując pracę na zlecenie, bez spełniania szczególnych warunków

ZUS: zlecenie bardziej opłacalne dla młodych, którzy się uczą

Zleceniobiorca jest zwolniony ze wszystkich składek, gdy nie ukończył 26 lat i nadal się kształci. Wyłączenie jednego z tych warunków kasuje ulgę

Zgłoszenie na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy w niewłaściwym czasie zawyży składkę ZUS

Przy ustalaniu, od jakiej kwoty naliczyć opłatę na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy, trzeba kierować się datą wypłacenia przychodu, a nie okresem, za jaki on przysługuje