Natalia Hatalska

Top 10 lokat bankowych na 3 miesiące

Lokaty kwartalne należą do najlepiej oprocentowanych depozytów na rynku. Stawkami od 3 do 4 proc. w skali roku może pochwalić się aż pięć banków. Średnie oprocentowanie najlepszych dziesięciu lokat prezentowanych w zestawieniu wynosi aż 2,8 proc. w skali roku.

Rzecz o drugim obliczu

Książka i meble, po których wszystkiego można się spodziewać. I kampanie, z których jedna nic nie wnosi, a druga wciąż czeka na odkrycie. O tym, że niczego nie można oceniać na pierwszy rzut oka, przekonuje piątka Natalii Hatalskiej.

W zgodzie z samym sobą

Kampania, dzięki której może dostrzeżemy cierpienie innych. Szaleniec, który wierzy w życie pozawirtualne. I puste slogany, które coraz mniej bawią. Oto najnowsza piątka Natalii Hatalskiej.

Zwrot wydatków za sanitariaty jest zwolniony z daniny

Pracodawca może zwracać w formie ryczałtu kierowcom wykonującym międzynarodowy transport ponoszone przez nich wydatki związane z korzystaniem z toalet za granicą. Zwrócone kwoty nie są objęte PIT

Dla działalności podatek liniowy, dla najmu – ryczałt

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlegającą 19-proc. podatkowi liniowemu może od przychodów z wynajmu swojego prywatnego mieszkania płacić ryczałt

Kosztem będą odsetki, ale tylko od części kredytu

Jedynie odsetki od tej części kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, które przypadają na jego powierzchnię wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów podatkowych

Modernizacja drogi gminnej będzie kosztem firmowym

To, co spółka wydaje na naprawę szosy prowadzącej do jej zakładu w celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do miejsca wykonywania działalności, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Wydatki na imprezy firma może zaliczyć do kosztów

Jeśli ponoszone przez przedsiębiorcę opłaty na spotkania integracyjne mają na celu zwiększenie efektywności pracy, można będzie wrzucić je do kosztów podatkowych

Wynajęcie części budynku nie powoduje utraty prawa do karty

Małżonek przedsiębiorcy korzystającego z karty podatkowej może wynająć część budynku stanowiącego ich wspólny majątek. Jeżeli małżonek rozlicza najem na zasadach ogólnych, to przedsiębiorca może dalej stosować kartę

Wydatki na kanapki zwiększą firmowe koszty

To, co płacimy za serwowane w czasie spotkań z kontrahentami ciastka, kanapki, kawę i herbatę, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów