Michał Skwarzyński

Michał Skwarzyński: Aborcja nie jest prawem człowieka

Nie może istnieć prawo podmiotowe do eliminacji innego podmiotu prawa.