Krystyna Warylewska-Kamuś

Krystyna Warylewska-Kamuś: Dzieci niewystarczająco chronione w procesie karnym

Nie powinniśmy dłużej lekceważyć swoich międzynarodowych i unijnych zobowiązań do ochrony praw osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym, szczególnie w przypadku nieletnich.