Mikołaj Kwiatkowski

Poezja nie przestaje walczyć. Ukraińcy pamiętają Wasyla Stusa

Gdyby Wasyl Stus żył w lepszym świecie, z pewnością nie zostałby poetą. Jednak przyszło mu zmagać się o ludzką godność w najgorszych możliwych czasach. A Ukraińcy wciąż noszą w sercach jego strofy.

Czego możemy nauczyć się od pokolenia Z

Przyjemne życie pełne czułości, wolne od stresu i lęku. Bunt przeciwko „kulturze zapier...”. Nadanie sensu pracy. Oto opowieść pokolenia Z, która ma wyzwolić człowieka ze świata stworzonego przez poprzednie generacje.