Piotr Sołowij

Piotr Sołowij: Publiczność i osoby zaufania odwiedzą sąd również zdalnie

Jawność jest gwarantem bezstronności sędziego, prawidłowego przebiegu postępowania, a także mobilizuje sąd do większej staranności przy dokonywaniu czynności procesowych.