Jan Markiewicz

Morek, Markiewicz, Girdwoyń: Gwarancja wypłacalności nie oznacza gwarancji zapłaty

Pogarszająca sytuację wykonawców nowelizacja kodeksu cywilnego może ograniczać apetyt firm na ubieganie się o zamówienia skarbowe i doprowadzić do zwiększenia cen ofertowych.