Aleksandra Majchrowska

Dr hab. Aleksandra Majchrowska, prof. UŁ

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w tamtejszej Katedrze Makroekonomii. Jej badania naukowe dotyczą przede wszystkim rynku pracy, w szczególności ich regionalnych aspektów. W ostatnich latach realizowała projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczący skutków zmian jednolitej w skali kraju płacy minimalnej dla regionalnych rynków pracy. W przeszłości pracowała m.in. w Narodowym Banku Polskim.

Google Scholar

Uniwersytet Łódzki

Wywiad z prof. Majchrowską