Aleksandra Majchrowska

Dr hab. Aleksandra Majchrowska, prof. UŁ

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w tamtejszej Katedrze Makroekonomii. Jej badania naukowe dotyczą przede wszystkim rynku pracy, w szczególności ich regionalnych aspektów. W ostatnich latach realizowała projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczący skutków zmian jednolitej w skali kraju płacy minimalnej dla regionalnych rynków pracy. W przeszłości pracowała m.in. w Narodowym Banku Polskim.

Google Scholar

Uniwersytet Łódzki

Wywiad z prof. Majchrowską

Kto i za co odpowiada w NBP? Kontrowersje wokół skupu obligacji

Teza 1: Decyzje o skupie bądź sprzedaży papierów wartościowych przez NBP powinny być podejmowane każdorazowo przez RPP a nie Zarząd NBP, gdyż są to działania z zakresu polityki pieniężnej.

Decyzje o skupie bądź sprzedaży papierów wartościowych przez NBP powinny być podejmowane każdorazowo przez RPP a nie Zarząd NBP, gdyż są to działania z zakresu polityki pieniężnej.

Teza 2: Dobrym sposobem na sfinansowanie ważnych inwestycji rozwojowych, takich jak budowa elektrowni atomowej lub CPK, byłaby emisja przez rząd obligacji celowych i umożliwienie Narodowemu Bankowi Polskiemu skupu tych obligacji na rynku wtórnym.

 Dobrym sposobem na sfinansowanie ważnych inwestycji rozwojowych, takich jak budowa elektrowni atomowej lub CPK, byłaby emisja przez rząd obligacji celowych i umożliwienie Narodowemu Bankowi Polskiemu skupu tych obligacji na rynku wtórnym.

Euro, wyższy wiek emerytalny, większe wydatki na zdrowie i edukację. To droga do bogactwa Polski.

Teza 3: Podwyższenie płac nauczycieli o 30 proc. poprawi jakość szkolnictwa w Polsce w stopniu uzasadniającym koszty tej podwyżki (około 25 mld zł w pierwszym roku).

Podwyższenie płac nauczycieli o 30 proc. poprawi jakość szkolnictwa w Polsce w stopniu uzasadniającym koszty tej podwyżki (około 25 mld zł w pierwszym roku).

Teza 4: Polityka mieszkaniowa państwa powinna koncentrować się na wspieraniu podaży mieszkań, a nie na stymulowaniu popytu (przez zwiększanie dostępności kredytu).

Polityka mieszkaniowa państwa powinna koncentrować się na wspieraniu podaży mieszkań, a nie na stymulowaniu popytu (przez zwiększanie dostępności kredytu).

Teza 5: W długim terminie bilans korzyści i kosztów dla całego społeczeństwa z tytułu zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 8 proc. PKB będzie dodatni.

W długim terminie bilans korzyści i kosztów dla całego społeczeństwa z tytułu zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 8 proc. PKB będzie dodatni.

Myślę, że właściwa odpowiedź brzmi: to zależy. Zależy od tego, jakie będą źródła finansowania tych dodatkowych nakładów i od tego, na co zostaną te środki przeznaczone.

Ekonomiści recenzują postulaty wyborcze Lewicy

Teza 1: W długim terminie bilans korzyści i kosztów dla całego społeczeństwa z tytułu zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 8 proc. PKB będzie dodatni.

W długim terminie bilans korzyści i kosztów dla całego społeczeństwa z tytułu zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 8 proc. PKB będzie dodatni.

Myślę, że właściwa odpowiedź brzmi: to zależy. Zależy od tego, jakie będą źródła finansowania tych dodatkowych nakładów i od tego, na co zostaną te środki przeznaczone.

Teza 2: Podwyższenie płac nauczycieli o 30 proc. poprawi jakość szkolnictwa w Polsce w stopniu uzasadniającym koszty tej podwyżki (około 25 mld zł w pierwszym roku).

Podwyższenie płac nauczycieli o 30 proc. poprawi jakość szkolnictwa w Polsce w stopniu uzasadniającym koszty tej podwyżki (około 25 mld zł w pierwszym roku).

Teza 3: Stopniowe skracanie tygodnia pracy do 35 godzin będzie miało pozytywny wpływ na dobrobyt w Polsce.

Stopniowe skracanie tygodnia pracy do 35 godzin będzie miało pozytywny wpływ na dobrobyt w Polsce.

Czy Konfederacja wie, czego potrzeba gospodarce? Opinie ekonomistów.

Teza 1: Wprowadzenie bonu oświatowego jako metody finansowania systemu edukacji w Polsce poprawi jakość szkolnictwa.

Wprowadzenie bonu oświatowego jako metody finansowania systemu edukacji w Polsce poprawi jakość szkolnictwa.

Jakość szkolnictwa na pewno poprawi duży wzrost wynagrodzeń nauczycieli (również nauczycieli akademickich). 

Teza 2: Wprowadzenie liniowego podatku PIT na poziomie 12 proc. pozytywnie wpłynie na tempo rozwoju polskiej gospodarki.

Wprowadzenie liniowego podatku PIT na poziomie 12 proc. pozytywnie wpłynie na tempo rozwoju polskiej gospodarki.

Jestem zwolennikiem podatku liniowego. Czy na poziomie 12 proc. to już jest dalsza kwestia, chociaż wydaje mi się, że ta stawka musiałaby być wyższa. Zgodnie z założeniami, podatki mają być źródłem finansowania dóbr publicznych, z których korzystają obywatele. Ponieważ wszyscy korzystają z dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, szpitali itd., to moim zdaniem wszyscy powinni proporcjonalnie się na te dobra publiczne składać, płacąc na przykład 12, 15 czy 19 proc. podatku jako swego rodzaju składkę na dobra wspólne. Zupełnie nie rozumiem zatem na przykład idei ulgi podatkowej dla rodzin 4+, gdyż członkowie tych rodzin również korzystają z dóbr publicznych. Co więcej, uważam takie rozwiązania za niesprawiedliwe, dyskryminujące inne gospodarstwa domowe. Wprowadzenie podatku liniowego zmniejszyłoby również, moim zdaniem, skłonność do kombinowania i ukrywania dochodów, aby nie wejść w kolejne progi podatkowe.