Bartosz Tiutiunik

Bartosz Tiutiunik: Zbytek ciekawości

Gdy kontrolujący wątpi w poufność dokumentu, musi go przekazać UOKiK.