Natalia Roś-Tesznar

Kontekst biznesowy transakcji jest równie istotny, co analiza

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na przebieg transakcji i jej skutki: zmiany zachodzące w gospodarce, poziom inflacji, konkurencja na rynku czy stopy procentowe. Należy je wziąć pod uwagę przy ocenie rynkowości transakcji.

Najczęściej stosowane zwolnienia w obszarze cen transferowych

W ostatnich latach przepisy dotyczące cen transferowych były przedmiotem licznych zmian i modyfikacji. W kolejnych nowelizacjach ustawodawca wprowadził m.in. szereg zwolnień i uproszczeń dla podatników dokonujących rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Transakcje realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi wiążą się z licznymi obowiązkami wynikającymi z regulacji dotyczących cen transferowych. Jednym z podstawowych jest wymóg ustalania cen na poziomie rynkowym.