Jacek Bartmiński

Autor jest prawnikiem, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, b. dyrektorem Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie lider Ruchu Polska 2050 na Mazowszu.

Nowe otwarcie w państwowych spółkach

Kandydatów do rad nadzorczych ocenia rada ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych powołana przez premiera i ministra aktywów. Wyniki oceny są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Premiera.

Bartmiński: Polskie rolnictwo ekologiczne we Wspólnej Polityce Rolnej

Postępujące coraz szybciej zmiany klimatyczne doprowadziły do wytyczenia w Strategii na rzecz bioróżnorodności bardzo konkretnych celów w zakresie korzystania ze środowiska naturalnego - pisze lider Ruchu Polska 2050 na Mazowszu.