Mateusz Grzyb

Wierzbicki, Grzyb: Czy przedsiębiorcy w Polsce mają mieć jeszcze prawo do sądu?

Pogorszenie sytuacji procesowej rodzi wątpliwości, czy przygotowywane zmiany dają się jeszcze pogodzić z prawem do sądu oraz prawem do sprawiedliwego rozpoznania sprawy.