Maciej Mataczyński

Maciej Mataczyński: Zabezpieczenia przed wrogim przejęciem

Istnieje kilka mechanizmów, które stawiają bardzo skuteczną tamę ewentualnemu wrogiemu przejęciu udziałów Rafinerii Gdańskiej, aktywów logistycznych LOTOS Terminale czy stacji LOTOS Paliwa.