Paweł Zieliński

Paweł Zieliński: Sprostowanie prasowe - kluczowy wyrok SN

Twierdzenia, które nie zostały przez redaktora naczelnego wyrażone na etapie przedsądowym sprawy o sprostowanie, nie mogą być podnoszone w procesie.

Firma w social mediach

Jak oznaczać swoje treści reklamowe w internecie, by nie stracić.