Andrzej Mierzwa

Andrzej Mierzwa: Biznes i państwo: każdy na swoje miejsce

Mam nadzieję, że politykom starczy determinacji, by ograniczyć wpływy polityczne w gospodarce. Zwiększy to atrakcyjność naszego rynku kapitałowego.

Andrzej Mierzwa: Karuzela obietnic wyborczych

Brak w przedwyborczej debacie dyskusji o roli państwa w gospodarce. Chyba nie zauważamy, że we współczesnym świecie rządy regulują efektywnie obrót gospodarczy poprzez odpowiednią legislację, chroniąc konkurencję i konsumenta.

Andrzej Mierzwa: Dyplomacja gospodarcza: zjeść czy być zjedzonym

Inwestorzy w obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej starają się wybrać projekty, które nie tylko oferują potencjalnie ciekawe zwroty, ale i mają przewidywalny poziom ryzyka. Polska dzisiaj nie daje takiej pewności.

Andrzej Mierzwa: Sprawne państwo to marzenie czy mrzonka

Jeśli teraz nie wykorzystamy kryzysu, aby zbudować sprawne państwo w oparciu o doświadczenia naszych partnerów z Unii Europejskiej, to przejdzie nam koło nosa historyczna szansa.