Anna Kalinichenko

Anna Kalinichenko: Polak w Ukrainie na specjalnych prawach

Najprawdopodobniej już we wrześniu zaczną obowiązywać uproszczenia dla naszych obywateli.