TOMASZ P. TERLIKOWSKI

Tomasz Terlikowski: Dlaczego tak mało wiemy o św. Józefie

To on, nie Maryja, musiał odgrywać kluczową rolę w religijnym wychowaniu syna, wprowadzać go w świętowanie Paschy, Dnia Sądu czy Chanuki, jako pierwszy studiować z nim Torę. Co sprawia, że przybrany ojciec Jezusa jest nam, współczesnym, tak bliski, choć ewangelie nie mówią o nim prawie nic?

Papież Franciszek zaprowadza swoje porządki w Kościele

Gesty i wypowiedzi Franciszka, a także niektóre z jego decyzji nieodwracalnie zmieniły Kościół. Fikcją jest przekonanie, że jego następca radykalnie odwróci ten nowy kierunek i reaktywuje sytuację sprzed pontyfikatu Bergoglio. Status quo z czasów Jana Pawła II i Benedykta XVI przepadło na zawsze.

Tomasz P. Terlikowski: Franciszek przypomina politykom o braterstwie

Jan Paweł II wprowadził do katolickiej nauki społecznej zakorzenione w polskim doświadczeniu pojęcie solidarności. Franciszek kładzie szczególny nacisk na braterstwo zakorzenione w doświadczeniu Argentyny.

Tomasz P. Terlikowski: „Dzieło” Marko Rupnika – freski i seksualne przestępstwa

Historia o. Marko Rupnika, seksualnego drapieżcy, kłamcy i oszusta, a jednocześnie autora religijnych fresków, stawia pytanie, czy jego dzieła powinny być nadal obecne w świątyniach. To w pewnym sensie stary problem relacji między twórcą a jego sztuką, ale podany w o wiele mocniejszej formie.

Tomasz Terlikowski: Czasami to, co najtrudniejsze nadaje najwięcej sensu

Każde pokolenie musi opowiedzieć sobie chrześcijaństwo i Ewangelię na nowo. A moc zamknięta w postaci Jezusa sprawia, że za każdym razem jest to opowieść nieco odmienna.