Alojzy Z. Nowak

Alojzy Z. Nowak: Ekonomia wojny i jej globalny charakter

Dopóki sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie będzie niestabilna, dopóty wpływ państwa na funkcjonowanie gospodarki pozostanie silny. I będzie się raczej umacniał.

Alojzy Z. Nowak: Nowe wyzwania gospodarcze dla Polski

Osiąganie strukturalnej przewagi konkurencyjnej wymaga zintegrowania strategii biznesowej i technologicznej w skali mikro i makro. To wydaje się istotnym wyzwaniem dla naszego kraju.