Marek Chmaj

Samorządowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to najprostsza droga do chaosu

Kilka lat temu zmienione zostały przepisy dotyczące lokalnej inicjatywy obywatelskiej. Cel, jaki założyli sobie inicjatorzy tych zmian był słuszny. Chciano bowiem doprowadzić do większego wpływu mieszkańców na życie lokalne.

Marek Chmaj: Interpretacja prawa potrafi zaskoczyć

Organy nie mogą nadawać przepisom innego sensu, niż wynika on z językowego znaczenia całości. Mimo to robią to, zmuszając firmy do uzyskiwania decyzji środowiskowych.

To już 7 wariant nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Projektowane kryteria procedury ocennej, której efektem są ogromne konsekwencje dla dostawcy, zostały określone w sposób nieprecyzyjny, a tym samym sprzeczny z zasadą równości pisze Marek Chmaj, prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego.