Konrad Raczkowski

Konrad Raczkowski: Ekonomia wojny

Wysoka inflacja i realny kryzys żywnościowy na świecie – oto konsekwencje wojny Rosji z Ukrainą.