Szymon Kozłowski

Nowa skala z nową stawką podatku

1 lipca br. wprowadzono obniżoną 12-proc. stawkę podatku.

Rewolucja podatkowa uderza w sektor IT

Dla wielu menedżerów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów Polski Ład oznacza uszczuplenie kwoty wynagrodzenia wypłacanego na konto. Ten trend jest szczególnie widoczny w branży IT.

Kolejna rewolucja podatkowa obejmie także umowy zlecenia

Niższa stawka podatku dla dochodów z pierwszego progu skali podatkowej przy jednoczesnym obniżeniu kwoty zmniejszającej dotyczy też zleceniobiorców. To powinno przełożyć się na ich wyższe wynagrodzenia netto.

Innowacyjny pracownik uprawnia do ulgi w podatku

Przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową ma prawo zatrzymać część zaliczek na PIT naliczonych od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy takich pracach i rozporządzać tą kwotą według własnego uznania.