Sabina Carbol-Majnusz

Defańska-Czujko, Carbol-Majnusz: Problemy kontroli covidowego wsparcia

Przepisy tarczy antykryzysowej – czy to w zakresie np. zasad rozliczenia, czy merytorycznych przesłanek niezbędnych do udzielenia dofinansowania – są niezwykle lakoniczne i budzą wiele wątpliwości. Brak precyzyjnych przepisów nie daje pewności, czy organ powinien domagać się zwrotu pieniędzy na drodze postępowania administracyjnego czy cywilnego.