Katarzyna Szynalska

Piotr Jarzyński, Katarzyna Szynalska: Planowanie przestrzenne po nowemu

Obywatele sami będą mogli rozpocząć procedurę planistyczną.

Jarzyński, Szynalska: Budowa z dziennikiem elektronicznym

Cyfryzacja ma na dobre zawitać na place budów, co ma przyspieszyć procedury.

Jarzyński, Szynalska: O czym pamiętać, szykując roboty budowlane

Parametry pozwalające na obliczenie wysokości kary umownej w budownictwie powinny być oznaczalne już w chwili zawarcia umowy.

Piotr Jarzyński, Katarzyna Szynalska: Kara umowna w nieskończoność?

Nie ma przepisu prawnego, który zakazuje zastrzegania kary umownej bez określenia jej pułapu.