Maria Ejchart-Dubois

Prawnicy "Wolnych Sądów": Mission Possible, czyli jak przywrócić praworządność

Nasza propozycja sprawiedliwie rozróżnia sytuację sędziów od osób, które świadomie wybierały awans, gdy inni bojkotowali wadliwe konkursy.