Bartłomiej Galos

Jak „wyjść” ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spory kompetencyjne, zarządcze bądź finansowe prowadzą do kryzysów w spółkach z o.o., a te, kończą się często brakiem chęci do współdziałania z dotychczasowymi partnerami. Są sposoby, by zakończyć taką współpracę ze wspólnikiem albo ze wspólnikami.

Ostrowski, Galos: Unia Europejska idzie na wojnę z dezinformacją

Kodeks do walki z fake newsami zawiera innowacyjne i unikalne rozwiązania do zabezpieczenia prawdziwości informacji. Pozwala demonetyzować nieprawdziwe treści i współpracować ze środowiskami akademickimi w wymiarze oddzielania prawdy od fałszu.