Alicja Krawczun-Rygmaczewska

Alicja Krawczun-Rygmaczewska: Cyrkulacja zamiast drenażu mózgów

Jak pomóc młodym polskim naukowcom wrócić do kraju? Po pierwsze, wysłuchać, co mają do powiedzenia.