Marcin Mierzwa

Pora na rozmowę o banku centralnym

Przed wyborem prezesa NBP potrzeba poważnej debaty na temat polityki pieniężnej prowadzonej w naszym kraju i merytorycznej oceny działań banku centralnego.