Piotr Dubno

Konkurencyjne miejsca pracy i wysoka wartość dodana

Doświadczenia zarówno USA jak i rozwiniętych państw Zachodniej Europy wskazują wyraźnie, że silny sektor produkcji wojskowej z istotnym udziałem inwestorów prywatnych, w tym przede wszystkim światowych liderów w tym sektorze jest istotnym elementem wzrostu gospodarczego opartego na budowie warunków dla powstawania stabilnych miejsc pracy generujących bardzo wysoką tzw, wartość dodaną.

Nowy sposób komunikacji spółek

Dyskusja o sposobie raportowania danych, tak by możliwe było pełniejsze ujęcie czynników wpływających na sukces spółek, trwa na rozwiniętych rynkach od lat – pisze prezes Excelsior Capital.