Justyna Bauta-Szostak

Czy warto przenieść fundację do Polski

Od lat polscy przedsiębiorcy, chcąc zapewnić niepodzielność majątku, zakładali fundacje rodzinne poza granicami Polski. Teraz wiele osób zastanawia się jednak, czy krajowe regulacje dotyczące fundacji rodzinnej nie są dla nich korzystniejsze.

Inwestycje kapitałowe fundacji mogą być zwolnione z CIT

Fundacje rodzinne mogą inwestować w udziały w spółkach z o.o., akcje spółek akcyjnych, certyfikaty funduszy inwestycyjnych, inne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i prawa o podobnym charakterze. O czym należy pamiętać?

Zmiany w PCC dla kupujących mieszkania

31 sierpnia wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami mieszkalnymi – przypomina ekspertka.