Maciej Markiewicz

Dwie strony medalu rozwoju branży OZE w Polsce

Atrakcyjność sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce rośnie, niemniej jego dalszy rozwój będzie uzależniony od zmniejszenia barier regulacyjnych, inwestycji w infrastrukturę przesyłową oraz możliwości wykorzystania rynkowych mechanizmów finansowania inwestycji.